Acasă » Articole scrise de Dionisie Savin

Arhiva Autorului: Dionisie Savin

RSS edu.ro stiri

SOFT EDUCATIONAL GRATUIT PENTRU PROFESORI

Soft educațional GRATUIT pentru profesori

IN ATENTIA CADRELOR DIDACTICE SI A ELEVILOR

Hotararea Comisiei Paritare

CONDITII SPECIFICE DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE/REZERVATE LA SCOALA GIMNAZIALA ,,GHEORGHE SAVINESCU”- CRACAOANI PENTRU ANUL SCOLAR 2018-2019

Conditii specifice

INSCRIEREA ELEVILOR IN CLASA PREGATITOARE- 2018 (calendar / metodologie)

OMEN 3242

PLAN PLAN DE SCOLARIZARE CLASE PREGATITOARE_2018-2019

IN ATENTIA CADRELOR DIDACTICE- FORMARE CONTINUA

Intrucat am primit mai multe intrebari cu privire la prevederile art. 25 alin.3 litera m) din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic, aprobata prin OM 5739/2016, referitoare la acumularea celor 90 de credite profesionale transferabile, va rog sa aveti in vedere urmatoarele:
Conform art. 25 alin.3 litera m) din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic:
m) activitatea prestată de personalul didactic titular care a dobândit definitivarea în învăţământ, cu o vechime la catedră mai mare de 5 (cinci) ani, care nu face dovada acumulării în ultimii 5 (cinci) ani de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, a minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare sau a uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 82 lit. a)-e) din Metodologia privind formarea continuă
Conform LEN art. 245 alin.6:
(6) Personalul didactic, precum si personalul de conducere, de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar este obligat sa participe periodic la programe de formare continua, astfel incat sa acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovarii examenului de definitivare in invatamant, minimum 90 de credite profesionale transferabile.
Ambele documente prevad indeplinirea conditiei de acumulare a celor 90 de credite in „ultimii 5 ani DE LA DATA promovarii examenului de definitivat”, deci intervalele anuale se stabilesc de la 1 septembrie la 31 august, timp de cinci ani.
(si nu pentru ultimii cinci ani, de la momentul prezent)
prof. Rodica Ciuchi
Inspector dezvoltarea resurselor umane si discipline tehnice
Inspectoratul Scolar Judetean Neamt
Tel. 0233/215361

ROFUIP si ROI actualizate 2018

CRACAOANI_R.O.F.U.I.P

CRACAOANI_ROI

Proiectul Planului de scolarizare avizat in CA-15.01.2018

PROIECT PLAN DE SCOLARIZARE_2018-2019

 

Proiect Centenar 2018

SCOALA CRACAOANI_Centenar_2018

IN ATENTIA CADRELOR DIDACTICE- MODIFICARE REGULAMENT DE ORGANIZARE si PROCEDURA AUXILIARE DIDACTICE AVIZATE MEN

Revizuirile din ROFUI se vor prezenta elevilor, parintilor, in perioada 15.01.2018 -19.01.2018

Regulament_cadru_2018_REVIZUIT (format discutat in CP din 15.01.2018)

MODIFICARE REGULAMENT DE FUNCTIONARE / Utilizarea in scoli a auxiliarelor didactice aprobate si avizate MEN

CNEE RAPORTARE FINALA AUXILIARE 2017_0

1 Decembrie

20171127_101558 20171127_101518 20171127_101720 20171127_103824 20171127_102443 20171127_102751