Acasă » Articole scrise de Dionisie Savin

Arhiva Autorului: Dionisie Savin

RSS edu.ro stiri

PLAN DE MASURI STABILIT IN URMA INSPECTIEI GENERALE

PLAN DE MASURI INSEPECTIE GENERALA_final

ACTIVITATI -5 OCTOMBRIE 2018

ACTIVITATI- ZIUA EDUCATIEI

An scolar 2018-2019

Festivitatea deschiderii anului scolar 2018-2019 va incepe la

SCOALA CRACAOANI- ora 9,00

SCOALA MAGAZIA- ora 10,00

SCOALA CRACAUL NEGRU- ora 11,00

Evaluarea cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar 2017-2018

FISA_EV_CADRE DIDACTICE

FISA_EV_INFORMATICIAN

FISA_EV_CONTABIL 

 FISA_EV_BIBLIOTECAR 

FISA_EV_SECRETAR

 

 

In atentia elevilor din clasa a VIII-a EVALUARE NATIONALA-2018

03_Anexa_2_metodologie_evaluare_nationala_2011 

OMEN 4793

calendar EN VIII 2018 Anexa ordin 4793_2017

SOFT EDUCATIONAL GRATUIT PENTRU PROFESORI

Soft educațional GRATUIT pentru profesori

IN ATENTIA CADRELOR DIDACTICE SI A ELEVILOR

Hotararea Comisiei Paritare

CONDITII SPECIFICE DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE/REZERVATE LA SCOALA GIMNAZIALA ,,GHEORGHE SAVINESCU”- CRACAOANI PENTRU ANUL SCOLAR 2018-2019

Conditii specifice

INSCRIEREA ELEVILOR IN CLASA PREGATITOARE- 2018 (calendar / metodologie)

OMEN 3242

PLAN PLAN DE SCOLARIZARE CLASE PREGATITOARE_2018-2019

IN ATENTIA CADRELOR DIDACTICE- FORMARE CONTINUA

Intrucat am primit mai multe intrebari cu privire la prevederile art. 25 alin.3 litera m) din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic, aprobata prin OM 5739/2016, referitoare la acumularea celor 90 de credite profesionale transferabile, va rog sa aveti in vedere urmatoarele:
Conform art. 25 alin.3 litera m) din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic:
m) activitatea prestată de personalul didactic titular care a dobândit definitivarea în învăţământ, cu o vechime la catedră mai mare de 5 (cinci) ani, care nu face dovada acumulării în ultimii 5 (cinci) ani de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, a minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare sau a uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 82 lit. a)-e) din Metodologia privind formarea continuă
Conform LEN art. 245 alin.6:
(6) Personalul didactic, precum si personalul de conducere, de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar este obligat sa participe periodic la programe de formare continua, astfel incat sa acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovarii examenului de definitivare in invatamant, minimum 90 de credite profesionale transferabile.
Ambele documente prevad indeplinirea conditiei de acumulare a celor 90 de credite in „ultimii 5 ani DE LA DATA promovarii examenului de definitivat”, deci intervalele anuale se stabilesc de la 1 septembrie la 31 august, timp de cinci ani.
(si nu pentru ultimii cinci ani, de la momentul prezent)
prof. Rodica Ciuchi
Inspector dezvoltarea resurselor umane si discipline tehnice
Inspectoratul Scolar Judetean Neamt
Tel. 0233/215361