Acasă » 2018 » februarie

Arhiva Lunii: februarie 2018

RSS edu.ro stiri

INSCRIEREA ELEVILOR IN CLASA PREGATITOARE- 2018 (calendar / metodologie)

OMEN 3242

PLAN PLAN DE SCOLARIZARE CLASE PREGATITOARE_2018-2019

Suspendara exercițiului de evacuare din 28.02.2018

Nr. 2240 – 26.02.2018

Completarea normei didactice pentru personalul didactic titular la nivelul inspectoratului școlar – inspecții speciale la clasă, probe practice

Nr. 2220 – 26.02.2018

Titlu: ORDIN nr. 3.109 din 29 ianuarie 2018 privind organizarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2017-2018

OMEN SIMULARE EVALUARE- BAC

Concurs județean ”Cea mai frumoasă felicitare pentru mama”

Editia a VIII-a

CAEJ 2018 poz 18

Formare continuă profesori de istorie

Nr. 1875 – 22.02.2018

LISTA TUTUROR CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE COMPLETE ŞI INCOMPLETE – 22 FEBRUARIE 2018

Proiect educativ – „Dimensiunea europeană a educației prin abordări moderne ale formării profesionale” – ediția a IV – a

Nr. 1267 – 15.02.2018

IN ATENTIA CADRELOR DIDACTICE- FORMARE CONTINUA

Intrucat am primit mai multe intrebari cu privire la prevederile art. 25 alin.3 litera m) din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic, aprobata prin OM 5739/2016, referitoare la acumularea celor 90 de credite profesionale transferabile, va rog sa aveti in vedere urmatoarele:
Conform art. 25 alin.3 litera m) din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic:
m) activitatea prestată de personalul didactic titular care a dobândit definitivarea în învăţământ, cu o vechime la catedră mai mare de 5 (cinci) ani, care nu face dovada acumulării în ultimii 5 (cinci) ani de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, a minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare sau a uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 82 lit. a)-e) din Metodologia privind formarea continuă
Conform LEN art. 245 alin.6:
(6) Personalul didactic, precum si personalul de conducere, de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar este obligat sa participe periodic la programe de formare continua, astfel incat sa acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovarii examenului de definitivare in invatamant, minimum 90 de credite profesionale transferabile.
Ambele documente prevad indeplinirea conditiei de acumulare a celor 90 de credite in „ultimii 5 ani DE LA DATA promovarii examenului de definitivat”, deci intervalele anuale se stabilesc de la 1 septembrie la 31 august, timp de cinci ani.
(si nu pentru ultimii cinci ani, de la momentul prezent)
prof. Rodica Ciuchi
Inspector dezvoltarea resurselor umane si discipline tehnice
Inspectoratul Scolar Judetean Neamt
Tel. 0233/215361

Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene 2018