Acasă » 2016 » februarie (Pagina 2)

Arhiva Lunii: februarie 2016

RSS edu.ro stiri

SIMULARE CLASA a VIII-a – 22-23.02.2016

Evaluarea se va desfasura la Scoala Gimnaziala ,,Gheorghe Savinescu”.

PO SUPRAVEGHERE VIDEO

PO SIMULARE

IN ATENTIA EDUCATOARELOR- Legea nr.248/2015

PROCEDURA_GRADINITA_PREZENTA

NUMAR ELEVI PE CLASE 2015-2016

PDF (Small)

Informații programul – Săptămâna Școala altfel

Activitatile din cadrul programului   ,,Scoala altfel: Sa stii mai muIte, sa fii mai bun!” sebvorbdesfasura in baza anexei la OMECS   4496/31.08.2015 privind structura anului scolar 2015-2016.

Pentru lnvatamantul prescolar si primar, programul poate fi organizat in alta perioada din semestrul al II-lea, la decizia consiliului de administratie   alunitatii de invatamant, dupa consultarea cadrelor didactice si beneficiarilor primari si secundari ai educatiei, dar numai tarziu de 27 mai 2016.

In vederea elaborarii   programului   de activitati vor fi consultati   elevii, cadrele didactice, parintii, reprezentantii     autoritatilor   administratiei   publice   locale si partenerii educationali.

Tipurile de activitati planificate pentru saptamana 18-22 aprilie 2016,durata acestora, modalitatile de organizare si responsabilitatile se stabilesc in consiliul profesoral si se aproba de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant, pana la data de 19 februarie 2016.

Consilierul   educativ, din unitatea de invatamant, centralizeaza propunerile agreate in vederea   includerii   acestora   in   Calendarul   Activitatilor   Educative   al unitatii de invatamant, ca domeniu distinct: programul „Scoala altfeI: Sa stii mai muIte,sa fii mai bun!”.

Nr._1021-2016

PDF (Small)

Anexa_OMENCS_nr._4496_-_2015

PDF (Small)

GRAFIC DE ASISTENTE-CADRE DIDACTICE SEM II- 2015-2016

Nota

1. In afara asistentelor anuntate, in functie de aspectele constatate la clasa,se vor efectua si asistente neanuntate.

2.Pentru data la care este planificata asistenta se va intocmi cel putin o SCHITA DE PROIECT DE LECTIE.

descarca model

PDF (Small)

IN ATENTIA CADRELOR DIDACTICE

TEMATICA INSPECTIEI SCOLARE

pentru saptamanile: 08 – 12.02.2016 si 15 – 19.02.2016

 

TEMA INSPECTIEI SCOLARE: MANAGEMENTUL PREVENIRII VIOLENTEI IN SCOLI, A ABANDONULUI SCOLAR SI REDUCERII ABSENTEISMULUI

OBIECTIVE URMARITE:

  1. Proiectarea activitatii manageriale din perspectiva reducerii absenteismului, prevenirea abandonului scolar si absenteismului.
  2. Evaluarea actiunilor intreprinse pentru incheierea in bune conditii a situatiei scolare la sfarsitul semestrului I.
  3. Verificarea aspectelor curente ale managementului scolar.

MOD DE LUCRU

Se vor verifica urmatoarele aspecte:

     a)   Activitatea proiectata deechipa manageriala pentru semestrul alII-lea.

     b)   Actiunileintrprinse pentru reducerea   fenomenului   de absenteism ~iprevenirea abandonului   scolar.

     c)   Masurile intreprinse pentru prevenirea actelor deviolenta Inmediul scolar.

     d)   Proiectarea,   organizarea   sidesfasurarea activitatilordin cadrul ariei curriculare

Consiliere siorientare.

     e)   Actiunile intreprinse pentru incheierea Inbune conditii asituatiei scolare la sfarsitulsemestrului I(ritmicitatea notarii, respectarea prevederilor   legale privind inregistrarea notelor,   a lucriirilor scrise siaabsentelor, incheierea mediilor, examene dediferentii, transferuri, transmiterea statisticilor, alte aspecte).

     f)   Asigurarea   pazei unitatilor   de rnvatamant (mod de asigurare, programul   de

pazd,alte aspecte).

    g)   Proiectarea,   organizarea   ~idesfasurarea   activitatilor   din cadrul ariei curriculare

Consiliere $iorientare (Sevaverifica ~iactivitatea depesemestrul I.).

    h)   Activitatea   comisiei de prevenire   ~icombatere   a violentei in scoli texistenta comisiei     fa nivelul scolii, activitate,   eficienta, grajice cuproJesoriilelevii   de serviciu, alteaspecte).

Sevor realiza:

a)   Discutii cudirectorii, cucadrele didactice, curesponsabilii   decomisii sicuelevii. b)  Discutiicureprezentantiicornunitatiilocale (unde este cazul).

c)   Asistente laorele deConsiliere siorientare (dupa caz).

d)   Verificarea documentelor   scolareindividuale   delanivelul comisiei dirigintilor ~i alscolii: planificdri, proiecte, planuri,portofolii ale cadrelor didactice, caiete de consemnare   aprogresului   elevilor, cataloage.

e) Raport deinspectie.

 

PDF (Small)